Szerb horvát

Rodna internacionala
Mreža za odbranu studija roda i seksualnosti

Rodna internacionala je višeregionalna mreža teoretičara/ki, predavača/ica, naučnika/ca u oblasti studija roda i seksualnosti (uključujući feminističke, kvir i trans studije). Mreža ima dva cilja: prvi, da prikuplja informacije i da mobiliše oko krstaškog rata u borbi protiv tzv. rodne ideologije. Naša mreža je usredsređena na napade na radnike u akademskoj sferi i na akademske programe; naša misija je da objasnimo i odbranimo studije roda u visokom obrazovanju i akademskom istraživanju od nepotkrepljenih i polemičkih nastojanja da se podrije njihov legitimitet.
1. Razmena informacija o zbivanjima na različitim kontinentima, regijama i zemljama. Da bismo bili u toku s napadima na studije roda na različitim kontinentima i u različitim zemljama, neophodna nam je međunarodna mreža da bismo prikupljali i cirkulisali informacije o tim kampanjama i da bismo aktuelna objavljena istraživanja u ovoj oblasti učinili što dostupnijima. Odabrane informacije o ovoj temi biće dostupne za širu javnost na našoj veb stranici.

2. Povezivanje nastavnog i istraživačkog osoblja i studenata/kinja u svrhu brzog reagovanja i mobilisanja. Mreža će sprovoditi bar dve vrste intervencija; prvo, sastavljanja pisama, peticija, uvodnika i praćenje medijskog sadržaja s ciljem da se ukaže na prirodu napada i da se pozove na podršku individuama i programima kojima preti cenzura ili ukidanje. Drugo, članovi/ice mreže će služiti kao kontakti za medije i za ustanove u sopstvenim zemljama ili regijama.