Polski

Gender International

Sieć na rzecz obrony badań nad gender i seksualnością

Gender International to ponad-regionalny network skupiający osoby zajmujące się naukowo studiami gender i studiami nad seksualnością (w tym: badaniami feministycznymi, queer i trans). Sieć stawia sobie dwa cele: zbieranie informacji i mobilizacja w odpowiedzi na kampanię przeciw tzw. „ideologii gender.”Zbieramy informacje dotyczące ataków na naukowców i naukowczynie oraz na programy akademickie; naszą misją jest wyjaśnianie sensu gender studies i obrona ich miejsca w ramach instytucji akademickich; bronimy nauki na temat gender i seksualności przed nieuzasadnionymi atakami politycznymi, których celem jest delegitymizacja tej dziedziny wiedzy.

Co konkretnie robimy?

1-Dzielimy się informacjami z różnych kontynentów, regionów i krajów. Aby mieć aktualną wiedzę na temat ataków na studia gender na różnych kontynentach i w różnych krajach, konieczne jest funkcjonowanie międzynarodowej sieci, która na bieżąco zbiera i rozpowszechnia informacje o tych kampaniach, a także udostępnia publikacje naukowe dotyczące tych kwestii (wybrane materiały będą od czasu do czasu publikowane na naszej stronie).

2-Łączymy nauczycieli akademickich i studentów, co umożliwia sprawne reagowaniezi szybką mobilizację w odpowiedzi na zagrożenia. Sieć inicjuje i wspiera różne rodzaje interwencji: 1) listy otwarte, petycje, teksty publicystyczne i opracowania dziennikarskie rzucające światło na ataki na studia gender oraz wzywające do wspierania osób i instytucji, którym grozi cenzura, represje lub eliminacja; 2) członkowie i członkinie sieci mogą służyć jako osoby do kontaktu z mediami w swoich krajach lub regionach.