Apel internațional împotriva interzicerii predării din perspectiva de gen in România

Marți, 16 iunie 2020, Senatul României a adoptat Legea 87/2020, care modifică și completează Legea educației naționale (LEN) / 2011. Dat fiind că LEN este o lege organică, Senatul este în acest caz camera decizională. Astfel, actualul art. 7 din LEN/2011 va avea următorul conținut:

Art. 7 – (1) În unitățile, în instituțiile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale, inclusiv în unitățile care oferă educație extrașcolară, sunt interzise:

 

  1. Activitățile care încalcă normele de moralitate
  2. Activitățile care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic;
  3. Activitățile de natură politică,
  4. Prozelitismul religios:
  5. Activitățile în vederea răspîndirii teoriei sau opiniei identității de gen, înțeleasă ca teoria sau opinia că genul este un concept diferit de sexul biologic și că cele două nu sunt întotdeauna aceleași,
  6. Activitățile care contravin principiilor prevăzute la art. 3.

Propunerea a fost înregistrată pe 11.11.2019 la Camera deputaților

A primit următoarele avize favorabile: Avizul Consiliului Legislativ (20.11.2019); Avizul Consiliului economic și social (3.12.2019); Avizul Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi (17.12.2019).

Rapoarte de respingere:   Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale (3.12.2019); Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (10.12.2019); Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (caracter consultativ).

11.02.2020 : adoptat tacit de Camera Deputaților din cauza depășirii termenului de 45 de zile de la înscrierea pentru dezbatere (cf Constițuției, art.75 alin.(2) teza a III-a).

12.02.2020 : înregistrat la Senat pentru dezbatere

Aviz pozitiv al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale

Raport negativ al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport depune raportul

10.06.2020: Raport suplimentar al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport depune raportul cu 4 amendamente pe 16.06.2020 este înscris pe ordinea de zi și votat în aceeași zi (nr. voturi : DA = 81 NU = 22 AB = 27).

 

În acest moment, legea este deci adoptată de Parlamentul României, urmând a fi trimisă către Președintele țării pentru a fi promulgată.

 

Căi de atac :

Președintele țării are dreptul, conform Constituției, să întoarcă o dată legea în Parlament cu observații de revizuire. Forma care va fi votată în Parlament și retrimisă Președintelui nu mai poate fi reîntoarsă, ci va fi promulgată.

 

Se poate ataca legea la Curtea Constituțională.

Constituția României :

Art. 146. a). Curtea Constituţională are următoarele atribuţii: a) se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a Guvernului, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori, precum şi, din oficiu, asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei; b) se pronunţă asupra constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori;

(2) În cazurile de neconstituţionalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat să reexamineze dispoziţiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curţii Constituţionale.

 

Încă din data de 16 iunie au existat numeroase reacții pe rețelele de socializare și în mass media, atât la nivel național cât și internațional. La nivel național, 5 universități au exprimat poziții publice împotriva adoptării acestei legi : Universitatea Babes-Bolyay (Cluj), Universitatea din București, Școala Națională de Științe Politice și Adminsitrative (București), Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea de Veste Timișoara (motivațiile sunt diverse, unele universități vorbesc doar de libertatea de exprimare/gândire/ academică și autonomia universitară) altele vorbesc explicit de apărarea studiilor de gen.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și Consiliul Național al Elevilor (CNE) au condamnat ferm adoptarea acestei legi.

A fost inițiată o petiție adrsată Președintelui pentru a nu promulga legea. În 24 de ore s-au strâns aproape 30.000 de semnături.

Au fost însă exprimate și poziții ale mai multor universitari care apreciază această lege, considerând că studiile de gen sunt o impostură intelectuală, sau acuzându-i pe cei care predau în aceste programme de activism, ideologizare, lipsă de fundament și cunoaștere științifică etc.

 

În contextul în care în ultima vreme în România s-au multiplicat poziții care pot fi catalogate drept anti-gender (în sensul definiției lui Paternotte&Kuhar), iar în țările din regiune studiile de gen și libertatea academică au fost atacate și chiar desființate, considerăm extrem de îngrijorătoare situația actuală din România.

Facem appel la comunitatea academică internațională să ia poziție și să susțină :

Demersurile de repsingere a legii 87/2020

Necesitatea organizării unor dezbateri la nivelul universităților pentru a împiedica formele de buylling și violență simbolică la care sunt supuse/și profesorii, cercetătorii, doctoranzii, studenții din care lucrează pe teme legate de studiile de gen

Afirmarea statutului academic al studiilor de gen, care figurează în curricula celor mai importante universități internaționale și beneficiază la nivel european de linii speciale de finanțare în apelurile de cercetare

 

Text publicat de Maria Bucur.

 

 

Ionela Băluță, Universitatea din București